military
      W dziale zamieszczono aplikacje udostępnione do pobrania dla Użytkowników Systemu.
UWAGA !!!
Opisy urządzeń zamieszczone są w dziale PRODUKTY.


Wersją wspieraną Programu Stacji Bazowej jest wersja 10.000.023. W przypadku niektórych komputerów może pojawiać się błąd dotyczący "Timer1". Należy wówczas zaktualizować wersję programu do 10.000.023.
Wersje 6.010.005 i 6.100.005 mają znaczenie historyczne.
Uaktualnienie programu Stacji Bazowej do v10.000.023 zapisuje dotychczas używany plik Sysalwin.exe jako SysalwinOLD.exe, a następnie instaluje nowy plik Sysalwin.exe w wersji 10.000.023 oraz aktualizuje plik history.txt. W przypadku uaktualniania wersji 6.xxx.xxx zmieniana jest (odwracalnie) struktura programu. Uaktualnienie nie zmienia konfiguracji i danych zawartych w programie.
UWAGA!!! Przed wykonaniem uaktualnienia zalecane jest wykonanie archiwizacji danych programu.
W przypadku braku możliwości korzystania z pomocy zawartej w programie, należy zainstalować poprawkę f-my Microsoft KB917607 (link).
Pliki poprawki KB917607 umieszczone są również w zakładce "Wyświetlanie pliku pomocy (plik Sysalwin.hlp)".
Program konfiguracyjny CS7Prg_5v7.exe służy do konfiguracji i monitorowania pracy podcentral CS7v16 i CS7v17 (z firmware od wersji Cs7v30.frm) poprzez RS lub LAN, oraz do uaktualnienia firmware podcentral poprzez RS. Firmware w tej wersji umożliwia obsługę wielu Stacji Bazowych poprzez linię dwuprzewodową (z użyciem modułu MKL) oraz do dwóch Stacji Bazowych poprzez LAN (z użyciem modułu MLan).
Program konfiguracyjny CS7Prg_4v0.exe służy do konfiguracji i monitorowania pracy podcentral CS7v16 i CS7v17 (z firmware do wersji Cs7v29.frm) poprzez RS lub LAN, oraz do uaktualnienia firmware podcentral poprzez RS. Firmware w tej wersji umożliwia obsługę wielu Stacji Bazowych poprzez linię dwuprzewodową (z użyciem modułu MKL) oraz jednej Bazowej poprzez LAN (z użyciem modułu MLan).
Program konfiguracyjny ISLanCfg_3v4.exe służy do konfiguracji i monitorowania pracy interfejsów LAN - ISLan. Interfejsy ISLan umożliwiają obsługę do trzech Stacji Bazowych poprzez LAN, natomiast komunikują się z podcentralami za pomocą linii dwuprzewodowej (z użyciem modułu MKL).

P.P.H.U. BEST
94-024 Łódź, ul. Wygodna 6A, tel. 504 911 255

Strona główna   Produkty   Dokumenty   Download   Galeria   Kontakt   Do góryAM/PM