-->

Witamy na stronie Systemu Ochrony Obiektów Szerszeń

System Ochrony Obiektów Szerszeń powstał z myślą o zastosowaniu w dużych i rozległych terytorialnie organizacjach, takich jak: jednostki wojskowe, bazy materiałowe, duże instytucje i urzędy. Cechy charakterystyczne systemu:
1. Rozproszona inteligencja urządzeń.
2. Pojemność Systemu - do 2 500 obiektów (20 tys. linii).
3. Możliwość nadzoru i sterowania Systemem przez wiele Stacji Bazowych.
4. Dwustopniowe wyłączanie czuwania podcentral (zdalne i lokalne).
5. Wielotorowość transmisji (linie dwuprzewodowe i LAN).
6. Transmisja w trybie "on line" (dwukierunkowa z potwierdzeniami).
7. Zasięg transmisji, dla dwuprzewodowej linii miedzianej, ok. 10 km (bez stosowania urządzeń pośredniczących).
8. Dla linii dwuprzewodowej- dowolna topologia połączeń, bez zachowywania biegunowości.
9. Komputerowe, graficzne mapy synoptyczne (kolory zgodne z normami MON).
10.Kontrola pracy wartowników.
11.Modułowa budowa Systemu - prosta rozbudowa Systemu bez zatrzymywania jego pracy.
System Szerszeń posiada świadectwo kwalifikacyjne klasy "S".
System uzyskał wyróżnienie w konkursie "Polski Mistrz Techniki Alarmowej 2002".

Obsługę Systemu zapewniają programy obsługi i programy konfigurujące pracujące w 32 bitowych systemach operacyjnych Windows (Windows XP, Windows Vista, Windows 7). Możliwa jest współpraca i sterowanie Systemem przez zewnętrzne urządzenia i programy monitoringu, poprzez cztery kanały LAN, za pomocą urządzenia ISLanIntegra, będącego jednym z elementów Systemu "Szerszeń".
Zastosowanie Systemu może być bardzo różnorodne - n.p. System doskonale się sprawdza jako integrator urządzeń ochrony obwodowej...
Ogólnie: Twórcy Systemu są elastyczni na potrzeby klientów - zapraszamy do współpracy.

!!! NEWS !!!

Data: 16 marca 2020 r.              Temat: Nowa wersja Programu Stacji Bazowej - v 10.000.018
Jest dostępna nowa wersja oprogramowania stacji bazowych. Od tej wersji wprowadzono sygnalizację i zapis do raportu informacji "3 krotne użycie niewłaściwego kodu".

Data: 16 marca 2020 r.              Temat: Opublikowano nowy firmware Cs7v64.frm do podcentral CS7v17 i CS7v16.
Od tej wersji wprowadzono możliwość generowania lokalnego alarmu, zapisu do historii zdarzeń "3 krotne użycie niewłaściwego kodu" oraz wysyłanie odpowiedniej informacji do Stacji Bazowych.
Poza tym wprowadzono drugi rodzaj resetu do ustawień fabrycznych - reset tylko hasła instalatora.
Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.Data: 24 września 2019 r. Temat: Nowa wersja programu konfiguracyjnego - Cs7Prg_5v6.exe
Jest dostępna nowa wersja programu konfiguracyjnego Cs7Prg_5v6.exe. W wersji tej poprawiono obsługę zmiany hasła do zestawienia połączenia z podcentralą.Data: 31 sierpnia 2019 r. Temat: Nowa wersja Programu Stacji Bazowej - v 10.000.016
Jest dostępna nowa wersja oprogramowania stacji bazowych. W wersji tej wyłączono zapis do raportu zdarzeń "Inform. o trybie pracy" oraz wyłączono sprawdzanie uprawnień do aktualizacji programu.
Dodano zapis do raportu zdarzeń lokalnych:
"Zdalne zał. PGM1", "Zdalne wył. PGM1",
"Zdalne zał. Syreny", "Zdalne wył. Syreny",
"Zdal. zabr. lok. wył. czuwania", "Zdal. zezw. lok. wył. czuwania"
"Zdalne zał. czuwania", "Zdalne wył. czuwania"
Zapraszamy do działu DOWNLOAD.Data: 12 marca 2019 r.Temat: Opublikowano nowy firmware Cs7v63.frm do podcentral CS7v17 i CS7v16.
W nowym firmware znacznie usprawniono obsługę sieci LAN poprzez moduł komunikacyjny MLan v2.
Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.


Data: 3 lipca 2018 r. Temat: Nowy wersja Programu Stacji Bazowej - v 10.000.013
Jest dostępna nowa wersja oprogramowania stacji bazowych. W tej wersji tej wyłączono powrot do sprawdzania najmłodszej szesnastki, po obsłudze podcentrali zgłaszającej zdarzenie do obsługi (np. alarm, info). Po obsłudze ww. podcentrali program przejdzie do sprawdzania następnej szesnastki z kolejki.
Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.


Data: 11 grudnia 2016 r. Temat: Nowy firmware Cs7v61.frm
Opublikowano nowy firmware Cs7v61.frm do podcentral CS7v17 i CS7v16. W firmware poza usunięciem kilku drobnych błędów (m.in. w obsłudze linii warunkowo opóźnionych), przystosowano płytę główną do obsługi nowej wersji modułu komunikacyjnego LAN MLan v2.
Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.


Data: 24 luty 2016 r. Temat: Nowa wersja Programu Stacji Bazowej - v 10.000.010.
Jest dostępna nowa wersja oprogramowania stacji bazowych. W nowej wersji ograniczono dostęp do zdalnego, ze Stacji Bazowej, załączania i wyłączania funkcji dwustanowych (czuwanie, zezwolenie na lokalne wyłączenie czuwania (1 st. rozbrojenia), PGM1, Syrena) a także "Wyślij pamięć alarmów", "Skasuj pamięć alarmów" i "Sprawdz stan podcentrali" podcentral, . Aby wykonać te czynności operator powinien posiadać uprawnienia "Edycja danych abonenta".

Data: 24 luty 2016 r. Temat: Nowy firmware Cs7v39.frm podcentral CS7v17 i CS7v16.
Opublikowano nowy firmware Cs7v39.frm podcentral CS7v17 i CS7v16. Wprowadzono opcję automatycznego uzbrojenia 1 st. po lokalnym załączenia czuwania. Aby wykorzystać tę opcję należy używać do konfiguracji podcentral konfiguratora Cs7Prg_5v5.exe. Poza tym poprawiono wykrywanie obecności modułu MKL w trakcie pracy podcentrali.
Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.


Data: 30 października 2015 r. Temat: Nowa wersja firmware P2 2.1 Interfejsu ISLan.
Jest dostępna nowa wersja firmware P2 2.1 Interfejsu ISLan. W nowym firmware znacznie poprawiono działanie urządzenia - możliwość łączenia się i jakość komunikacji, m.in. w przypadku skonfigurowania nie istniejącej Stacji Bazowej.
Poprawa możliwości łączenia się i komunikacji z ISLan dotyczy również zdalnej konfiguracji poprzez kanał konfiguracyjny.

Data: 30 października 2015 r. Temat: Nowy program konfiguracyjny ISLanCfg_3v4.exe.
Opublikowano nowy program konfiguracyjny Interfejsu LAN - ISLanCfg_3v4.exe.
W nowym programie poprawiono działanie monitora transmisji wysyłanych z/do Stacji Bazowych 1, 2 i 3 oraz do poszczególnych podcentral (górne okna monitora transmisji).
Monitor transmisji z podcentral do Stacji Bazowych pozostał bez zmian (dolne okna monitora transmisji).
Program ISLanCfg_3v4.rar jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.


Data: 9 lipca 2015 r. Temat: Nowy program konfiguracyjny podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7Prg_5v5.exe.
Opublikowano nowy program konfiguracyjny podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7Prg_5v5.exe.
W nowym programie konfiguracyjnym, na życzenie użytkowników, umożliwiono taką konfigurację podcentral aby zakaz lokalnego wyłączania czuwania (1-szy st. rozbrojenia) mógł następować automatycznie w trakcie lokalnego załączania czuwania.
Mechanizm ten działa w firmware podcentral od wersji 38.
Program jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.


Data: 24 grudnia 2014 r. Temat: Nowa wersja Programu Stacji Bazowej - v 10.000.009.
Jest dostępna nowa wersja oprogramowania stacji bazowych. W nowej wersji ograniczono dostęp do zdalnego, ze Stacji Bazowej, wyłączania czuwania i załączania zezwolenia na lokalne wyłączenie czuwania (1 st. rozbrojenia) podcentral. Aby wykonać te czynności operator powinien posiadać uprawnienia do obsługi zdarzeń.
Data: 26 sierpnia 2014 r. Temat: Nowy program konfiguracyjny - ISLanCfg_3v3.exe oraz nowy firmware P12 do ISLan.
Opublikowano nowy program konfiguracyjny Interfejsu LAN - ISLanCfg_3v3.exe. W nowym programie poprawiono działanie monitora transmisji wysyłanych ze Stacji Bazowych 2 i 3 do poszczególnych podcentral (górne okna monitora transmisji). Monitor transmisji z podcentral do Stacji Bazowych pozostał bez zmian (dolne okna monitora transmisji).
Aby w pełni wykorzystać poprawiony monitor zalecana jest zmiana firmwaru na P12 w interfejsie ISLan.
Program ISLanCfg_3v3.rar jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.

Data: 14 sierpnia 2014 r. Temat: Nowy program konfiguracyjny podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7Prg_5v4.exe.
Opublikowano nowy program konfiguracyjny podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7Prg_5v4.exe.
W nowym programie konfiguracyjnym poprawiono mechanizm wydruku ustawień dotyczących Stacji Bazowych 1 i 2.
Poza tym umieszczono skróconą instrukcję przeprowadzania uaktualnienia firmware podcentral.
Program jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.

Data: 22 lipca 2014 r. Temat: Nowy firmware Cs7v37.frm podcentral CS7v17 i CS7v16.
Opublikowano nowy firmware Cs7v37.frm podcentral CS7v17 i CS7v16. Poprawiono m.in. wyłączanie BELL i buzzera manipulatora przy wyłączaniu czuwania za pomocą linii zał./wył. czuwanie oraz wyłączono reset czujek pożarowych przy wyłączaniu czuwania. Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
Data: 13 maja 2014 r. Temat: Nowy firmware Cs7v35.frm do podcentral CS7v17 i CS7v16.
Opublikowano nowy firmware Cs7v35.frm do podcentral CS7v17 i CS7v16. Poprawiono m.in. przekazywanie do Stacji Bazowych zdarzeń z 2-giej partycji, zmieniono warunki gdy może być uruchomiony elektrozaczep dołączony do wyjścia PGM1 oraz wprowadzono automatyczne wyłączenie czuwania przy resecie do default i zapis tego zdarzenia do historii zdarzeń w podcentrali. Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.

Data: 13 maja 2014 r. Temat: Nowy firmware P11 do interfejsu ISLan.
Jest dostępna nowa wersja firmware P11 do interfejsu ISLan. W nowym firmware ograniczono warunki gdy wykonywany jest programowy reset modułu LAN. Aktualnie reset będzie wykonywany tylko gdy komunikacja z przynajmniej jedną Stacją Bazową jest włączona i występuje brak komunikacji ze wszystkimi włączonymi Stacjami Bazowymi.
Komunikacja z przynajmniej jedną Stacją Bazową wstrzymuje wykonywanie programowego resetu.
20 marca 2014 r. Temat: Nowe program konfiguracyjny podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7Prg_5v3.exe .
Opublikowano nowy program konfiguracyjny podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7Prg_5v3.exe. W nowym programie konfiguracyjnym poprawiono mechanizm wpisywania i konfiguracji kodów użytkowników.
17 września 2013 r. Temat: Nowe firmware podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7v31.frm i Cs7v20.frm.
Opublikowano firmware Cs7v31.frm dla podcentral CS7v16 i CS7v17. Nowy firmware, oprócz obsługi wielu Stacji Bazowych przez linię dwuprzewodową umożliwia również obsługę do dwóch Stacji Bazowych poprzez LAN (z użyciem modułu MLan). Do konfiguracji podcentral z tą wersją firware opublikowano program konfiguracyjny Cs7Prg_5v1.exe.
Stwierdzono usterkę we wcześniejszych firmware, dotyczącą odczytywania adresu odbieranych rozkazów ze Stacji Bazowych. Opublikowany firmware Cs7v20.frm rozwiązuje ten problem.
3 lipca 2013 r. Temat: Nowy firmware podcentral CS7v16 i CS7v17.
Stwierdzono brak możliwości konfiguracji poprzez LAN dla podcentral o IP z grupy adresów 172.xxx.xxx.xxx (m.in.: 172.20.23.160). Opublikowany firmware Cs7v19.frm rozwiązuje ten problem.
Do prawidłowej konfiguracji podcentral z firmware Cs7v19.frm jest niezbędny program Cs7Prg_4v0.exe. Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
22 czerwca 2013 r. Temat: Nowy firmware podcentral CS7v17 do współpracy z Modułem Drugiego Toru MDTv2.
Opublikowano nowy firmware podcentral CS7v17 - Cs7sc v18.frm. Firmware umożliwia współpracę płyt w wersji v17 z Modułami Drugiego Toru MDTv2 (po wymianie mikrokontrolera umieszczonego na podstawce płyty MDTv2). Ponieważ do połączenia z MDTv2 wykorzystywane jest złącze Modułu LAN - MLan, to płyta z tą wersją firmware nie obsługuje MLan.
Do prawidłowej konfiguracji podcentral z firmware Cs7v18.frm jest niezbędny program Cs7Prg_4v0.exe. Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.

22 czerwca 2013 r. Temat: Aktualna wersja firmware podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7v18.frm.
Opublikowano nową wersję firmware podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7v18.frm. W nowym firmware m.in. usprawniono konfigurację podcentral za pomocą manipulatora - wprowadzono nowy podprogram konfiguracyjny 340. Za pomocą tego podprogramu można ustawić wyjście zamka elektromagnetycznego jako zwykłe lub rewersyjne, zablokować wysyłanie komunikatu o braku zasilania sieciowego do Stacji Bazowych oraz konfigurować działanie wyjścia PGM3 (dla płyt w wersji CS7v17). Do prawidłowej konfiguracji podcentral z firmware Cs7v18.frm jest niezbędny program Cs7Prg_4v0.exe. Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
13 marca 2013 r. Temat: Aktualna wersja firmware podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7v17.frm. Opublikowano nową wersję firmware podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7v17.frm. W nowym firmware m.in. usprawniono potwierdzanie odebrania zdarzeń informacyjnych przez Stację Bazową. Do prawidłowej konfiguracji podcentral z firmware Cs7v17.frm jest niezbędny program Cs7Prg_4v0.exe. Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
7 grudnia 2012 r. Temat: Nowa wersja płyty głównej podcentrali i nowa wersja programu konfiguracyjnego. Jest dostępna nowa wersja płyty głównej podcentrali - CS7v17. Płyta ta posiada dodatkowe wyjście PGM3 oraz może współpracować z Modułem Drugiego Toru MDTv2. Zachowano wsteczną kompatybilność w stosunku do wcześniejszych wersji płyt głównych podcentrali. Płyta może być konfigurowana za pomocą programu CS7Prg_4v0.exe (program ten obsługuje również wcześniejszą płytę CS7v16).
4 lipiec 2012 r. Temat: Nowa wersja Programu Stacji Bazowej - v 10.000.008. Jest dostępna nowa wersja oprogramowania stacji bazowych. W nowej wersji m.in. wstrzymano naliczanie czasu od ostatniej odpowiedzi podcentrali (a więc również naliczanie braku impulsów kontrolnych), gdy Stacja Bazowa zajęta jest innymi czynnościami - w danym momencie nie sprawdza łączności z podcentralami.
4 czerwiec 2012 r. Temat: Nowa wersja Programu Stacji Bazowej - v 10.000.007. Jest dostępna nowa wersja oprogramowania stacji bazowych. W nowej wersji, oprócz kilku zmian kosmetycznych, m.in. usunięto komunikaty "Pobrano dane konfiguracyjne z pamięci rezerwowej", charakterystyczne dla podcentral w wersji płyty głównej starszej niż CS7v16.
17 maj 2012 r. Temat: Aktualna wersja firmware podcentrali CS7v16 - Cs7v13.frm. Opublikowano nową wersję firmware podcentrali CS7v16 - Cs7v13.frm. W nowym firmware m.in. poprawiono błąd powodujący przesyłanie, w określonych warunkach, meldunków informacyjnych, pomimo tygo że odebranie ww. zostało już potwierdzone. Do prawidłowej konfiguracji podcentral z firmware Cs7v12.frm jest niezbędny program Cs7Prg_3v1.exe. Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
21 luty 2012 r. Temat: Nowa autoryzacja na 2012 r.   Opublikowano nową autoryzację dotyczącą 2012 r. Jest ona do pobrania w dziale DOKUMENTY - zapraszamy.
17 luty 2012 r. Temat: Nowe autoryzacje na 2012 r.   Opublikowano nowe autoryzacje dotyczące 2012 r.
2 luty 2012 r. Temat: Opublikowano instalator wersji 10.000.006
Jest dostępny instalator oprogramowania stacji bazowych w wersji 10.000.006. Instalator jest spakowany rar z hasłem. Do rozpakowania należy użyć hasła: best. W najbliższym czasie planowana jest publikacja instalatora uaktualnienia programu do wersji 10.000.006.
Instalator wersji 10.000.006 Programu Stacji Bazowej jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
1 luty 2012 r. Temat: Nowa wersja Programu Stacji bazowej - v 10.000.006
Jest dostępna nowa wersja oprogramowania stacji bazowych. W nowej wersji, dla stanowisk pomocniczych, dodano wyświetlanie i zapis do historii, zdarzeń typu "Obchód wartownika". Dodatkowo gdy dla danego obiektu zostaną przypisane nazwy użytkowników do nr kodów, to zdarzenia przesłane z numerem kodu wyświetlą i zapiszą się z nazwą użytkownika. Natomiast gdy brak takowego przyporządkowania to zdarzenia wyświetlą i zapiszą się z nr kodu użytkownika. Powyższa funkcjonalność dotyczy tak stanowisk pomocniczych - slave jak i stanowisk głównych - master. W najbliższym czasie planowana jest publikacja instalatora tej wersji programu. Nowa wersja oprogramowania posiada identyfikator 10.000.006.
Plik wykonywalny (Sysalwin.exe), w wersji 10.000.006, jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
28 styczeń 2012 r. Temat: Aktualna wersja firmware P2 interfejsu ISLan
Jest dostępna nowa wersja firmware P2 interfejsu ISLan. Praktycznie wyeliminowano występujące czasem braki łączności pomiędzy stacjami bazowymi a interfejsami ISLan. Nowa wersja firmware posiada identyfikator 10.
28 styczeń 2012 r. Temat: Aktualna wersja programu konfiguracyjnego CS7v16 - Cs7Prg_3v1.exe
Opublikowano nową wersję programu konfiguracyjnego podcentrali CS7v16 - Cs7Prg_3v1.exe. Nowy program, oprócz poprawionego wyświetlania na monitorach o niskiej rozdzielczości, umożliwia m.in. konfigurowanie wyjść PGM1 w trybie elektrozaczepu rewersyjnego, w podcentralach CS7v16 z firmware Cs7v12.frm. Podcentrale o starszym firmware również prawidłowo obsługuje, jednak nowa funkcjonalność jest ukryta. Program jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
28 styczeń 2012 r. Temat: Aktualna wersja firmware podcentrali CS7v16 - Cs7v12.frm
Opublikowano nową wersję firmware podcentrali CS7v16 - Cs7v12.frm. Nowy firmware m.in. obsługuje wyjście PGM1 w trybie elektrozaczepu rewersyjnego. Do prawidłowej konfiguracji podcentral z firmware Cs7v12.frm jest niezbędny program Cs7Prg_3v1.exe. Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
25 styczeń 2012 r. Temat: Nowe autoryzacje na 2012 r.
Opublikowano nowe autoryzacje dotyczące 2012 r. Są one do pobrania w dziale DOKUMENTY - zapraszamy.
Data: 30 listopada 2011 r. Aktualna wersja firmware podcentrali CS7v16
Aktualną wersją firmware podcentrali CS7v16 jest wersja Cs7v11.frm.
Jest ona do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
W aktualnej wersji firmware poprawiono jego funkcjonalność oraz usunięto kilka drobnych błędów.
W najbliższym czasie planuje się zmianę programu konfiguracyjnego Cs7Prg.exe w celu poprawienia jego wyświetlania na ekranach panoramicznych o rozdzielczości pionowej 800 px i mniej.

P.P.H.U. BEST
94-024 Łódź, ul. Wygodna 6A, tel. 504 911 255

Strona główna   Produkty   Dokumenty   Download   Galeria   Kontakt   Do góry